Volume 42,Issue 6,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

本期目录

封面和封底
  Published December 31, 2021 (1 pages)
  2021,42(6)
  Abstract(133)  View PDF(118)
目录
  Published December 31, 2021 (2 pages)
  2021,42(6)
  Abstract(87)  View PDF(87)

研究论文

Interdecadal changes in keystone species of fish community during autumn in the Yellow Sea
  SU Chengcheng, SHAN Xiujuan, YANG Tao, HAN Qingpeng
  Published December 31, 2021 (14 pages)
  2021,42(6):1-14
  Abstract(249)  View PDF(132)
Characteristics of nutrient structures and limitations in Laizhou Bay in the spring and summer of 2018
  YOU Liping, ZHAO Yuting, SUN Shan, SU Bo, MA Yuanqing, WANG Liming, QI Yanmin, LI Jiahui, DONG Xiaoxiao
  Published December 31, 2021 (10 pages)
  2021,42(6):15-24
  Abstract(174)  View PDF(114)
Genetic diversity analysis of Epinephelus fuscoguttatus (♀) and E. tukula (♂) hybrids
  WU Yuping, TIAN Yongsheng, WANG Linna, LI Zhentong, ZHANG Jingjing, LI Linlin, LI Ziqi, CHEN Shuai, MA Wenhui, WANG Qingbin, LI Bo
  Published December 31, 2021 (8 pages)
  2021,42(6):25-32
  Abstract(173)  View PDF(106)
Effects of low salinity stress on the expression profiling of ATP1A3 and ATP2B1 in the roughskin sculpin (Trachidermus fasciatus)
  MAO Feifan, KUANG Jiehua, MA Qian, ZHOU Qiling, LI Ang, LIU Xinfu, ZHUANG Zhimeng
  Published December 31, 2021 (9 pages)
  2021,42(6):33-41
  Abstract(155)  View PDF(102)
Expression analysis of TYR and DCT genes related to body color in Cynoglossus semilaevis at different periods and in different tissues
  WU Yaolei, LI Yangzhen, WANG Na, MA Teng, ZHAO Yuzhu, CHEN Songlin
  Published December 31, 2021 (11 pages)
  2021,42(6):42-52
  Abstract(153)  View PDF(103)
Isolation, culture and identification of polychromatic midas cichlids (Amphilophus citrinellus) melanophores and xanthophores
  SONG Hongmei, ZHOU Kangqi, TIAN Xue, WANG Xuejie, LIU Chao, LIU Yi, MU Xidong, HU Yinchang
  Published December 31, 2021 (8 pages)
  2021,42(6):53-60
  Abstract(140)  View PDF(82)
Preliminary study on the establishment of kidney tissue cell lines in Schizothorax eurystomus
  DAI Jincai, NIE Zhulan, LIU Jieya, HONG Jibiao
  Published December 31, 2021 (8 pages)
  2021,42(6):61-68
  Abstract(116)  View PDF(82)
Development of the sucking disc of Discogobio yunnanensis larvae and juveniles
  FENG Xingwu, CAI Ruiyu, JIN Tianzhi, ZHAO Jianrong, HUANG Jing, WANG Zhijian
  Published December 31, 2021 (8 pages)
  2021,42(6):69-76
  Abstract(126)  View PDF(90)
Effect of environmental light on the growth performance and physiology of Schizothorax wangchiachii
  CHU Yunchong, WANG Weifu, HU Jiangjun, DONG Dengpan, SHENG Huaxiang, HUANG Zhitao
  Published December 31, 2021 (7 pages)
  2021,42(6):77-83
  Abstract(159)  View PDF(94)
Amino acid and fatty acid analyses in muscles and hepatopancreas of red crayfish at different growth stages
  QIN Gaochan, CHEN Honglin, CHU Tianqi, QIAN Haojie, LOU Bao
  Published December 31, 2021 (9 pages)
  2021,42(6):84-92
  Abstract(123)  View PDF(91)
Enrichment and release of phenanthrene in mussels (Mytilus coruscus) and its effect on HSP70 mRNA expression
  ZENG Mengni, LI Lei, MA Liyan, WANG Cuihua, ZHANG Xuan, HUANG Dongmei, JIANG Mei
  Published December 31, 2021 (9 pages)
  2021,42(6):93-101
  Abstract(127)  View PDF(76)
Cloning and expression analysis of MHCⅡα cDNA in Pelodiscus sinensis
  TONG Zhengfei, GE Lingrui, HU Yazhou, YANG Tao, TU Kaifa, WANG Pei, ZHOU Xianwen, WANG Xiaoqing, XIONG Gang
  Published December 31, 2021 (7 pages)
  2021,42(6):102-108
  Abstract(126)  View PDF(98)
Recovery pattern of coelomocytes after loss in Strongylocentrotus intermedius and observation of axial organ during recovery phase
  JI Jinlin, MENG Shaodong, WANG Yinan, DING Jun, LI Qiang
  Published December 31, 2021 (8 pages)
  2021,42(6):109-116
  Abstract(110)  View PDF(82)
Secretory expression and enzymatic properties of low-temperature-adapted alginate lyase from marine bacteria
  ZHANG Wenbin, BAI Lu, LIU Bin, WANG Pengmei, MO Zhaolan, LI Jie
  Published December 31, 2021 (8 pages)
  2021,42(6):117-124
  Abstract(117)  View PDF(89)
The effect of rpoS on Hcp expression and bactericidal activity in Vibrio anguillarum MHK3
  WANG Xiaolu, LI Jie, LI Guiyang, TANG Lei, YANG Huichao, MO Zhaolan
  Published December 31, 2021 (10 pages)
  2021,42(6):125-134
  Abstract(93)  View PDF(78)
Differences in meat quality of bighead carp between the three nutritional types of reservoir and artificial culture pond
  HE Wei, LUO Hui, DU Siyu, XIONG Zibiao, JING Tingsen, ZHANG Jie
  Published December 31, 2021 (7 pages)
  2021,42(6):135-141
  Abstract(137)  View PDF(82)
Effect of twin-screw extrusion on the extraction rate and antioxidant activity of low-value sea cucumber polypeptides
  LI Wanchun, WU Guangbin, CHEN Fahe
  Published December 31, 2021 (9 pages)
  2021,42(6):142-150
  Abstract(123)  View PDF(77)
Oral vaccination for Ctenopharyngodon idella against Flavobacterium columnare using Bacillus subtilis expressing lip gene
  LUO Zhang, CHEN Honglian, ZHANG Zhenguo, HAO Shuang, HANG Jingang, SUN Shaoqi, FENG Shouming
  Published December 31, 2021 (7 pages)
  2021,42(6):151-157
  Abstract(120)  View PDF(84)
Establishment and application of the triplex PCR method for simultaneous detection of Cyprinid herpesvirus 2 and Cyprinid herpesvirus 3
  PENG Junhui, AN Wei, ZHANG Minghui
  Published December 31, 2021 (7 pages)
  2021,42(6):158-164
  Abstract(115)  View PDF(82)
Establishment of quality evaluation model and analysis of quality deteriorating factors of frozen scallop sold in Shanghai
  ZHU Lin, ZHENG Yao, ZHOU Fen, ZHANG Renyue, WANG Xichang
  Published December 31, 2021 (11 pages)
  2021,42(6):165-175
  Abstract(110)  View PDF(83)
Genetic structure analysis of different populations of spotted sea bass (Lateolabrax maculatus)
  ZHANG Kaiqiang, CHEN Baohua, YU Peng, LI Yun, QI Xin, LI Jifang, ZHANG Meizhao, XU Peng, WEN Haishen
  Published December 31, 2021 (9 pages)
  2021,42(6):176-184
  Abstract(138)  View PDF(90)
Histology of gonadal differentiation and expression analysis of sex-related genes cyp11b and cyp19a1a in spotted sea bass (Lateolabrax maculatus)
  LI Bingyu, WEN Haishen, WANG Lingyu, LI Jinku, QI Xin, LI Yun
  Published December 31, 2021 (9 pages)
  2021,42(6):185-193
  Abstract(179)  View PDF(91)
The early growth and development characteristics of Seriola quinqueradiata and the temperature adaptation of embryonic development
  FANG Lu, XU Yongjiang, LIU Xuezhou, CUI Aijun, WANG Kaijie, WANG Bin, JIANG Yan, LI Wensheng
  Published December 31, 2021 (11 pages)
  2021,42(6):194-204
  Abstract(146)  View PDF(96)
Anesthetic effect of MS-222 and clove oil on yellowtail kingfish
  WANG Weixin, CUI Aijun, XU Yongjiang, LI Haining, LIU Xuezhou, WANG Bin, JIANG Yan, LIU Xinfu
  Published December 31, 2021 (10 pages)
  2021,42(6):205-214
  Abstract(148)  View PDF(93)